การติดตั้ง-มุงหลังคา

รวมขั้นตอนการติดตั้งการเบื้องหลังคาตราช้าง การมุงหลังคา ติดตั้งชุดครอบหลังคา อุปกรณ์หลังคาตราช้าง ต่างๆ และสูตรการคำนวณกระเบื้องหลังคาแต่ละชนิดที่ใช้ในการมุงตามแบบหลังคา


สารบัญ

เลือก 8 แบบ หลังคาบ้าน ให้ตรงกับความต้องการ และใช้งาน พร้อมคุณสมบัติของหลังคาบ้านแต่ละแบบ
- การสร้างบ้านใหม่ให้เย็นสบาย ด้วยเทคนิคการเลือกแบบหลังคาและวัสดุมุงหลังคา เพื่อบ้านหลังใหม่ที่เย็นสบาย

การมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่และการติดตั้งชุดครอบ อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-เครื่องมือติดตั้งและข้อแนะนำในการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ลอนคู่ ตราช้าง
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราช้าง แบบหลังคาทรงจั่ว และหลังคาทรงปั้นหยา ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง
-การติดตั้งไม้เชิงชาย ตราช้าง สมาร์ทวูด และชุดแผ่นปิดเชิงชาย รุ่นลอนคู่ กับกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราช้าง
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราช้าง ด้วยแปและตะปูเกลียว ตราช้าง และกับแปชนิดอื่นๆ
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ ตราช้าง กัลวาไนซ์เคลือสี สำหรับกระเบื้องหลังคาลอนคู่ และพรีม่ารางน้ำกัลวาไนซ์
-การติดตั้งครอบบริเวณสันหลังคาด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง รุ่นลอนคู่
-ชุดครอบและอุปกรณ์ ตราช้าง สำหรับกระเบื้องหลังคาลอนคู่
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"


การมุงกระเบื้องหลังคาเคิฟลอนและการติดตั้งชุดครอบโค้ง อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-ข้อแนะนำในการติดตั้งกระเบื้องหลังคาแบบลอน ตราช้าง รุ่น เคิฟลอน
-การติดตั้งไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด และชุดแผ่นปิดเชิงชาย ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน
-การติดตั้งหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและตะปูเกลียว ตราช้าง 
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงจั่ว
-การติดตั้งหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงปั้นหย่า
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเคิฟลอน ตราช้าง กับแปชนิดอื่นๆ
-วิธีการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง สำหรับหลังคาทุกชนิด
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ ตราช้าง กัลวาไนซ์เคลือบสี สำหรับหลังคา เคิฟลอน
-การติดตั้งครอบด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง เคิฟลอน
-การติดตั้งครอบเคิฟลอนบริเวณสันตะเข้ด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การติดตั้งครอบข้างเคิฟลอนด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การติดตั้งครอบสามทาง/ครอบสี่ทางเคิฟลอน ด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมหลังคา กับการติดตั้งหลังคาเคิฟลอน ตราช้าง
-วิธีการวางกองเก็บและการวางซ้อน vPAD (กระเบื้องแนวตะแคง) เคิฟลอน ตราช้าง
-วิธีการแกะ vPAD (กระเบื้องแนวตะแคง)
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"

การมุงกระเบื้องหลังคาพรีม่า และการติดตั้งชุดครอบ อุปกรณฺ์ พรีม่า ตราช้าง SCG
-เครื่องมือสำหรับติดตั้งและอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ร่วมกับกระเบื้องหลังคาพรีม่า พร้อมการกองเก็บกระเบื้อง
-การคำนวณปริมาณการใช้งานกระเบื้องหลังคา และ หาความลาดชันของหลังคาพรีม่า
-การเตรียมโครงสร้างหลังคาก่อนมุงกระเบื้องพรีม่า การเลือกขนาดแป และการตัดมุมกระเบื้องหลังคาพรีม่า
-การมุงกระเบื้องหลังคาพรีม่า ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงจั่ว
-การมุงกระเบื้องหลังคาพรีม่า ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงปั้นหย่า
-กรณีติดตั้งกระเบื้องหลังคา พรีม่าด้วยแปชนิดอื่นๆ
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ ตราช้าง กับหลังคาพรีม่า
-การติดตั้งครอบข้าง พรีม่า และครอบสันโค้ง พรีม่า บริเวณสันหลังคาทรงจั่ว
-การติดตั้งครอบสันโค้ง พรีม่า บริเวณตะเข้สันหลังคาทรงปั้นหยา
-การใช้แผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง ในบริเวณรอยต่อต่างๆ
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"


การมุงกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียและการติดตั้งชุดครอบ อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-ข้อแนะนำในการเตรียมโครงหลังคา ก่อนการมุง กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย ตราช้าง
-การจัดระยะแป ตราช้าง สำหรับกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย ตราช้าง
-ข้อแนะนำและควรระวัง ในการมุงกระเบื้องหลังคาตราช้าง ซีแพคโมเนีย
-การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ตราช้าง สำหรับกระเบื้องซีแพคโมเนีย ตราช้าง
-การติดตั้งครอบสันโค้ง ซีแพคโมเนีย ตราช้าง แบบหลังคาจั่ว
-การมุงกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย ตราช้าง
-การติดตั้งครอบข้าง ซีแพคโมเนีต กระเบื้องหลังคาตราช้าง
-การติดตั้งครอบสันโค้งที่ตะเข้สัน หลังคาทรงปั้นหยา กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย ตราช้าง
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ตราช้างและการตัดกระเบื้องตะเข้ราง ซีแพคโมเนีย
-การติดตั้งครอบสันหลังคา ซีแพคโมเนีย ด้วยชุดครอบระบบแห้ง ตราช้าง (DRY TECH SYSTEM)
-การติดตั้งครอบตะเข้สัน กระเบื้องซีแพคโมเนีย ด้วยชุดครอบระบบแห้ง ตราช้าง (Dry Tech System)
-การติดตั้งครอบข้างผนัง ตราช้าง สำหรับกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย
-การติดตั้งครอบโค้งผนังตราช้าง สำหรับกระเบื้องตราช้าง ซีแพคโมเนีย
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"

การมุงกระเบื้องหลังคาเพรสทีจและการติดตั้งชุดครอบ อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-แนวคิด และข้อควรระวัง สำหรับกระเบื้องหลังคาเพรสทีจ ตราช้าง
-การเตรียมโครงหลังคาก่อนการมุงกระเบื้องหลังคาเพรสทีจ ตราช้าง
-การจัดระยะแป สำหรับการมุงกระเบื้องหลังคา เพรสทีจ ตราช้าง
-การมุงกระเบื้องหลังคาเพรสทีจ ตราช้าง Prestige
-การมุงครอบปั้นลม prestige สำหรับกระเบื้องหลังคาเพรสทีจ ตราช้าง
-การมุงครอบสันหลังคาเพรสทีจ ตราช้าง Prestige
-การมุงครอบตะเข้สัน Prestige สำหรับกระเบื้องหลังคาเพรสทีจ ตราช้าง
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ และการตัดกระเบื้องตะเข้ราง เพรสทีจ ตราช้าง
-การทำปูนปั้นบริเวณด้านข้างกระเบื้องชนผนัง สำหรับหลังคาเพรสทีจ : กรณีที่มีผนังยาวตลอดถึงเชิงชาย (รางน้ำซ่อน)
-การทำปูนปั้นบริเวณด้านข้างกระเบื้องชนผนัง : กรณีผนังยาวไม่ตลอดถึงเชิงชาย
-การทำปูนปั้นบริเวณด้านหัวกระเบื้องชนผนัง หลังคาเพรสทีจ ตราช้าง
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"การติดตั้งการมุงกระเบื้องหลังคานิวสไตล์ ตราช้าง และติดตั้งชุดครอบ อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-กระเบื้องและอุปกรณ์หลังคา นิวสไตล์ ตราช้าง กับมาตรฐานหลังคาที่เหนือกว่า
-การเตรียมโครงหลังคาก่อนการมุงกระเบื้องหลังคานิวสไตล์ ตราช้าง Neustile
-การจัดระยะแปและตารางการคำนวณกระเบื้องหลังคานิวสไตล์ Neustile
-การมุงกระเบื้องนิวสไตล์ กระเบื้องหลังคาตราช้าง Neustile
-การติดตั้ง การมุงครอบปั้นลม นิวสไตล์ ตราช้าง สำหรับกระเบื้องหลังคา neustile
-ติดตั้งการมุงครอบสันหลังคานิวสไตล์ ตราช้าง กระเบื้องหลังคาNeustile
-ติดตั้งการมุงครอบตะเข้สัน Neustile สำหรับกระเบื้องหลังคานิวสไตล์ ตราช้าง
-ขั้นตอนการติดตั้งรางน้ำตะเข้และการตัดกระเบื้องนิวสไตล์ บริเวณตะเข้ราง Neustile ตราช้าง
-การทำปูนปั้นบริเวณด้านข้างกระเบื้องหลังคานิวสไตล์ Neustile ชนผนัง ตราช้าง
-ขั้นตอนการทำปูนปั้นบริเวณด้านหัวกระเบื้องนิวสไตล์ ตราช้าง ชนผนัง
-ข้อควรระวัง สำหรับการใช้งานและการติดตั้งกระเบื้องหลังคานิวสไตล์ ตราช้าง
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"

การมุงกระเบื้องหลังคาไอยร่า ตราช้าง และการติดตั้งชุดครอบ อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-เครื่องมือและข้อแนะนำในการติดตั้ง กระเบื้องหลังคาไอยร่า ตราช้าง รุ่นคลาสสิค ทิมเบอร์ โมเดิร์น 
-แนะนำการติดตั้งกระเบื้องหลังคาตราช้าง ไอยร่า รุ่น คลาสสิค ทิมเบอร์ โมเดิร์น
-ข้อควรระวังในการมุงหลังคาตราช้าง กระเบื้องหลังคาไอยร่า
-การคำนวนปริมาณการใช้งานกระเบื้องหลังคาตราช้าง ไอยร่า
-การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ตราช้าง สำหรับหลังคา กระเบื้องหลังคาทุกประเภท
-การติดตั้งแป ตราช้าง สำหรับกระเบื้องหลังคาไอยร่า และข้อแนะนำ การต่อแป ตราช้าง
-การมุงกระเบื้องหลังคาตราช้าง ไอยร่า สำหรับหลังคาทรงจั่ว
-การติดตั้งครอบข้าง ตราช้าง ไอยร่า สำหรับหลังคาทรงจั่ว
-การติดตั้งครอบสันหลังคา ตราช้าง ไอยร่า
-การมุงหลังคา ตราช้าง กระเบื้องหลังคาไอยร่า สำหรับหลังคาทรงปั้นหยาและการติดตั้งครอบสันตะเข้
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ ไอยร่า ตราช้าง กระเบื้องหลังคา บริเวณตะเข้รางติดตั้งรางน้ำหลังคา
-การมุงหลังคา ตราช้าง ไอยร่า บริเวณที่ติดกับผนังอาคาร
-วิธีการซ่อมแซมและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ไอยร่า ตราช้าง
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"การมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค Classic ตราช้าง และการติดตั้งชุดครอบโค้ง อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-การมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กซเซลล่า ตราช้าง การติดตั้งและสูตรการคำนวณจำนวนสินค้าและอุปกรณ์เอ็กซ์เซลล่า ตราช้าง Excella
-การเตรียมโครงหลังคา และการจัดระยะแป ก่อนการมุงกระเบื้องหลังคาเอ็กซ์เซลล่า Excella
-การมุงกระเบื้องหลังคา เอ็กซ์เซลล่า ตราช้าง Excella เซรามิคแท้
-การมุงครอบหลังคาทรงจั่ว เอ็กซ์เซลล่า ตราช้าง Excella ครอบข้าง ครอบปิดจั่ว
-การมุงครอบสันหลังคา เอ็กซ์เซลล่า ตราช้าง Excella ROUND RIDGEการติดตั้งครอบสัน
-การติดตั้งรางน้ำ และการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอ็กซ์เซลล่า Excella บริเวณตะเข้ราง
-การมุงครอบหลังคา กระเบื้องเอ็กซ์เซลล่า บริเวณจุดต่อต่างๆ ข้อต่อ Excella
-การมุงครอบที่ตะเข้สัน เอ็กซ์เซลล่า ตราช้าง Excella
        "----------------------------------------------------------------------------------------------------------"

การมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กซ์เซลล่า รุ่นเกรซ Excella Grace ตราช้าง และการติดตั้งชุดครอบโค้ง อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG