วันศุกร์

การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมหลังคา กับการติดตั้งหลังคาเคิฟลอน ตราช้าง

การป้องกันและการแก้ปัญหาการติดตั้งหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน

ปัญหาน้ำรั่วซึม
1.หลังคาแลดูไม่สวยงาม และเสี่ยงต่อการรั่วซึมและเป็นสนิมได้ง่าย เพราะใช้ตะปูเกลียวคุณภาพต่ำ

แนวทางการแก้ไข : ควรใช้อุปกรณ์คลิปล็อค ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน กับแป ตราช้าง หลังคาจะดูสวยงามเป็นผืนเดียวกัน และลดปัญหาการรั่วซึมตามรอยตะปู


2.ครอบปลิวและมีรอยต่างบนผืนหลังคา เพราะติดตั้งครอบสันหลังคาด้วยการปั้นปูนใต้ครอบ น้ำปูนจึงไหลเลอะ ซึ่งการทาสีทับน้ำปูน ทำให้สีหลังคาค้าน ไม่สวยเหมือนเดิม และอาจก่อปํญหารั่วซึมได้

แนวทางการแก้ไข : สีหลังคาสวยนานทั่วทั้งผืน เพราะใช้ชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง สำเร็จรูปจัดชุดให้มาจากโรงงาน ครอบสันหลังคาหรือสันตะเข้ยึดกับผลังคาแน่นหนาและหลังคาไม่รั่วเพราะครอบปลิว อีกทั้งได้ระดับสวยงาม ไม่มีน้ำปูนไหลเลอะเทอะบนกระเบื้องอีกด้วย

 3.หลังคารั่วซึมบริเวณรอยต่อบนหลังคา เนื่องจากวัสดุที่ใช้ปิดรอยต่อผิดประเภทปิดรอยต่อไม่แน่นสนิท เช่น สังกะสีหรือใช้ปูนปิดทับ ซึ่งมักหลุดล่อนในไม่ช้า

 แนวทางการแก้ไข : ทุกรอยต่อบนหลังคา ให้ปิดด้วยแผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง สำหรับหลังคาทุกประเภท จะแนบสนิทและทนทาน เพราะเนื้อกาวและตะแกรงเสริม รีดเข้าลอนกระเบื้องง่าย ไม่ฉีดขาด

 4.การใช้รางน้ำทั่วไปที่ปีกรางแคบ ทำให้น้ำล้นราง หลังคารั่ว และยังผุกร่อนเป็นสนิม เพราะเป็นรางน้ำสังกะสีคุณภาพต่ำ


แนวทางการแก้ไข  : ใช้รางน้ำตะเข้ ตราช้าง กัลวาไนซ์เคลือบสี ซึ่งมีปีกรางและร่องกว้างลึกกว่าทำให้หมดปัญหาการรั่วซึม

การมุงกระเบื้องหลังคาเคิฟลอนและการติดตั้งชุดครอบโค้ง อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-ข้อแนะนำในการติดตั้งกระเบื้องหลังคาแบบลอน ตราช้าง รุ่น เคิฟลอน
-การติดตั้งไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด และชุดแผ่นปิดเชิงชาย ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน
-การติดตั้งหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและตะปูเกลียว ตราช้าง 
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงจั่ว
-การติดตั้งหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงปั้นหย่า
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเคิฟลอน ตราช้าง กับแปชนิดอื่นๆ
-วิธีการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง สำหรับหลังคาทุกชนิด
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ ตราช้าง กัลวาไนซ์เคลือบสี สำหรับหลังคา เคิฟลอน
-การติดตั้งครอบด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง เคิฟลอน
-การติดตั้งครอบเคิฟลอนบริเวณสันตะเข้ด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การติดตั้งครอบข้างเคิฟลอนด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การติดตั้งครอบสามทาง/ครอบสี่ทางเคิฟลอน ด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมหลังคา กับการติดตั้งหลังคาเคิฟลอน ตราช้าง
-วิธีการวางกองเก็บและการวางซ้อน vPAD (กระเบื้องแนวตะแคง) เคิฟลอน ตราช้าง
-วิธีการแกะ vPAD (กระเบื้องแนวตะแคง)