วันพุธ

การติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงจั่ว

ขึ้นตอนการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแป ตราช้างและคลิปล็อต ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน สำหรับหลังคาทรงจั่ว

เคล็ดลับ : แป ตราช้าง ออกแบบให้ใช้งานกับจันทันระยะห่างสงสุดได้ 1.2 ม. และมีปีกยึดกับคลิปล็อค ตราช้าง รุ่นเคิฟลอนโดยเฉพาะ

1.เกี่ยวคลิปล็อค ตราช้าง กับแป ตราช้าง ตามรูป โดยกระเบื้อง เคิฟลอน 1 แผ่นใช้คลิปล็อตตราช้างเคิฟลอน 2 ตัว และที่แปแถวแรกให้ยึด คลิปล็อคกับแปด้วยตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน 13 มม.


 2.เริ่มต้นมุงกระเบื้องแผ่นแรกให้ลอนคว่ำเสมอแนวไม้ปั้นลม (ใช้คลิปล็อค 2 ตัวต่อแผ่น)

 3.มุงกระเบื้องแถวล่างสุดจนเต็มแถว และแผ่นสุดท้ายของแถว ต้องจบให้ลอนยกห่างจากไม้ปั้นลม 2 ซม.

 4.ใส่คลิปล็อค ตราช้าง รุ่นเคิฟลอนแถวที่2 ให้คลิปล็อควางตรงกลางท้องลอน โดยไม่ต้องใช้ตะปูเกลียวยึดคลิปล็อคกับแปเหมือนแถวแรก

5.มุงกระเบื้องแถวที่ 2 และแถวต่อๆ ไป โดยให้มุงเป็นแนวตรง ห้ามมุงสลับแผ่น เพราะจะทำให้หลังคารั่วหรือมุมกระเบื้องบิ่นแดกได้ และต้องตัดมุงกระเบื้อง  6.มุงกระเบื้องจนเต็มผืนหลังคา และบริเวณท้ายต้องรักษาแนวลอนกระเบื้องทั้ง 2 ด้านให้ตรงกัน แล้วจึงยึดปลายกระเบื้องแถวบนเข้ากับแปด้วยตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน มีปีก 32 มม. (ชนิดหัวฝันจม)

การมุงกระเบื้องหลังคาเคิฟลอนและการติดตั้งชุดครอบโค้ง อุปกรณ์หลังคา ตราช้าง SCG
-ข้อแนะนำในการติดตั้งกระเบื้องหลังคาแบบลอน ตราช้าง รุ่น เคิฟลอน
-การติดตั้งไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด และชุดแผ่นปิดเชิงชาย ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน
-การติดตั้งหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและตะปูเกลียว ตราช้าง 
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงจั่ว
-การติดตั้งหลังคา ตราช้าง รุ่นเคิฟลอน ด้วยแปและคลิปล็อค ตราช้าง สำหรับหลังคาทรงปั้นหย่า
-การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเคิฟลอน ตราช้าง กับแปชนิดอื่นๆ
-วิธีการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง สำหรับหลังคาทุกชนิด
-การติดตั้งรางน้ำตะเข้ ตราช้าง กัลวาไนซ์เคลือบสี สำหรับหลังคา เคิฟลอน
-การติดตั้งครอบด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง เคิฟลอน
-การติดตั้งครอบเคิฟลอนบริเวณสันตะเข้ด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การติดตั้งครอบข้างเคิฟลอนด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การติดตั้งครอบสามทาง/ครอบสี่ทางเคิฟลอน ด้วยชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง
-การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมหลังคา กับการติดตั้งหลังคาเคิฟลอน ตราช้าง
-วิธีการวางกองเก็บและการวางซ้อน vPAD (กระเบื้องแนวตะแคง) เคิฟลอน ตราช้าง
-วิธีการแกะ vPAD (กระเบื้องแนวตะแคง)